หากต้องการเยี่ยมชมโชว์รูม ติดต่อที่นี่

กรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน ก่อนเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมค่ะ

Follow us :

レメリア

วอลล์เปเปอร์เป็นสิ่งที่ใช้พื้นที่ใหญ่ที่สุดในอาคาร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ วอลเปเปอร์เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ การตกแต่งภายในตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบ เช่น พื้น ไฟ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ผสมผสานพื้นที่ตามจินตนาการของคุณกับ Lemilliur

FEATURES

01 วอลเปเปอร์ผ้าฟลีซที่สร้างบรรยากาศได้อย่างสวยงาม

Lemilliur เป็นวอลล์เปเปอร์ผ้าฟลีซที่มีการทาสีแบบน้ำ ด้วยเนื้อสัมผัสที่สวยงามของผ้าฟลีซและผิวด้านทำให้ได้บรรยากาศที่สวยงาม

STYLE &
COLOR

02 สีสันที่หลากหลาย

Lemiliur มีสีให้เลือก 18สี 3แบบนูน รวม 54 สี ตั้งแต่สีพื้นฐานจนถึงการสีใหม่ๆ เรามีทุกสีที่คุณต้องการสำหรับการตกแต่งภายใน

03 การต่อต้านไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย

การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ตอบสนองต่อแสงที่มองเห็นได้ต่อสภาวะแสงน้อยภายในห้อง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีคนมารวมตัวเป็นจำนวนมาก เช่น โรงเรียน หรือศูนย์การค้า และด้วยการไหลของอากาศ เชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ติดอยู่กับวอลล์เปเปอร์จะถูกยับยั้งการแพร่พันธุ์

 • อัตราการลดไวรัส
  (bacteriophage)
 • อัตราการลดลงของแบคทีเรีย
  (Escherichia coli / Staphylococcus aureus)
การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่
ตอบสนองต่อแสงที่มองเห็นได้

*สีที่ใช้ทา : Antique White (ผลการทดสอบภายในบริษัทของเรา)
*ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ เช่น
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์นี้ยับยั้งไวรัสที่เกาะบนพื้นผิวและไม่รับประกันการป้องกันการติดเชื้อ

04 ระงับกลิ่น

ตัวดูดซับพิเศษทำหน้าที่ดูดซับและย่อยสลายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นห้องน้ำ กลิ่นสัตว์เลี้ยง และชั้นวางรองเท้า

อัตราการลดแอมโมเนีย
*ผลลัพธ์จากการทดสอบภายในบริษัทของเรา

05 การขจัดดูดซับ
ฟอร์มาลดีไฮด์/อะซีตัลดีไฮด์

ดูดซับและขจัดมลพิษในอาคารที่เป็นสาเหตุของอาการโรคตึกเป็นพิษ (Sick Building Syndrome)

06 ป้องกันตระไคร่และต่อต้านเชื้อรา

ป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุก่อสร้างและการเกิดเชื้อราที่ส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์ เป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้า หากเชื้อราขยายพันธ์แล้วจะทำให้กำจัดได้ยาก

07 ระบายอากาศและ ระบายไอน้ำได้ดี

ดูดซึมและควบคุมความชื้นได้ดี ลดการเกิดการควบแน่นอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดเชื้อราภายในห้อง นอกจากนี้ เมื่อรวมกับแผ่นยิปซั่มที่มีฟังก์ชั่นรักษาสภาพแวดล้อมในร่มจะทำให้อยู่สบายยิ่งขึ้น

 • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับความชื้น
  (ร่วมกับแผ่นยิปซั่มควบคุมความชื้น)
 • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปล่อยความชื้น
  (ร่วมกับแผ่นยิปซั่มควบคุมความชื้น)

08 ทนทานต่อการเสียดสีและ
การกระแทกอย่างดีเยี่ยม

fleece มีความต้านทานแรงดึงสูง เป็นวอลล์เปเปอร์ที่มีโอกาสแตกหรือร้าวน้อย เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนจะมีความคงทนมากกว่าผ้าไวนิลและมีโอกาสเกิดรอยต่อได้น้อยกว่า

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ความทนทาน
(การทดสอบความต้านทานแรงดึง)

09 การดูแลรักษาการดำเนินการก่อสร้าง

การวัดเสถียรภาพ

เนื่องจากไม่มีการยืดหดหลังการติดกาว จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเวลาการขยายตัว นอกจากนี้ยังสามารถใช้กาวกับผนังได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครื่องทากาว

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองวัสดุทนไฟ

ประสิทธิภาพการไม่ติดไฟของวัสดุที่ใช้สำหรับเพดานและผนังนั้นกำหนดโดยข้อจำกัดภายในของพระราชบัญญัติมาตรฐานอาคาร เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟซึ่งกำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว จึงสามารถขยายขอบเขตการก่อสร้างได้

สกปรกได้ยาก

สกปรกได้ยากผ้าไวนิลเป็นวัสดุที่สร้างไฟฟ้าสถิตย์และมีแนวโน้มที่จะเกิดฝุ่นเกาะ แต่เนื่องจากวัตถุดิบหลักของ Lemiliur ได้มาจากธรรมชาติ จึงมีความได้เปรียบในการไม่ก่อให้เกิดคราบฝุ่นเนื่องจากการมีประจุไฟฟ้า

การซ่อมบำรุง

*กรุณาติดต่อเราสำหรับการบริการทาสีซ่อม

*กรุณาติดต่อเราสำหรับการบริการทาสีซ่อม

10 วอลล์เปเปอร์จากธรรมชาติ"

fleece มีความต้านทานแรงดึงสูง เป็นวอลล์เปเปอร์ที่มีโอกาสแตกหรือร้าวน้อย เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนจะมีความคงทนมากกว่าผ้าไวนิลและมีโอกาสเกิดรอยต่อได้น้อยกว่า

11 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

《การลด CO2》

แม้ว่าสีจะสกปรกหรือมีรอยขีดข่วน คุณสามารถใช้สีเดิมซ้ำๆ เพื่อลดความจำเป็นในการเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์เป็นประจำ และยังมีส่วนช่วยในการลด CO2 โดยการลดค่าใช้จ่าย ลดขยะและฝุ่นที่เกิดจากติดวอลล์เปเปอร์ใหม่

12 วอลเปเปอร์ที่ผ่านการรับรอง FSC®

เป็นหนึ่งในวอลเปเปอร์ไม่กี่แห่งในญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจาก FSC การใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยส่งเสริมการจัดการป่าไม้โลกได้อย่างเหมาะสม

Construction

แนะนำวิธีการก่อสร้าง
แนะนำเครื่องมือก่อสร้าง

SPECIFICATION

ขนาด

■ กว้าง 95 ซม. x ยาว 50 ม. / 25 ม. / 6 ม. ต่อม้วน

*เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องหมาย☆ มีขนาด 50m

-การรับรองจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว หมายเลข MFN-350F ☆☆☆☆
- ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองวัสดุทนไฟ
- การรับรองวัสดุที่ไม่ติดไฟ NM-0223
- ใบรับรองวัสดุกึ่งไม่ติดไฟ QM-0135 (ขึ้นอยู่กับการรวมกันกับวัสดุฐาน)

PROCESSED PARTS

EBG200

(1 กล่อง: 3 ถุง, หน่วยขาย: เร่ิมต้น 1 ถุง)

-ผสมกาวปริมาณมาก และยึดติดกับฐานด้วยแรงยึดเกาะที่แข็งแรง
-เป็นวอลล์เปเปอร์ที่แข็งแรงทนต่อการขดตัว
-กาวที่เหมาะสมสำหรับการทาสีทับวอลล์เปเปอร์
พื้นที่ใช้งาน (1 ถุงบรรจุ 6 กก.): ประมาณ 33 ถึง 40 rrl

BANGKOK
SHOWROOM

87/57 Modern Town Building 3rd Floor,
Soi Sukhumvit 63(Ekkamai),Sukhumvit Road.,
Khlontan-Nuea, Watthana, Bangkok 10110
TEL:02-001-4227

GOOGLE MAP